Bal Karnawałowy dla dorosłych – kilka pomysłów

Aby zorganizować Bal Karnawałowy dla dorosłych wcale nie potrzeba wiele. Trochę chęci, trochę pomysłu, trochę pracy i gotowe. Można się bawić do białego rana. Jeśli jednak wydaje Ci się to trudne lub nie wiesz od czego zacząć – poniżej znajdziesz kilka naszych podpowiedzi.

 

Bal Karnawałowy dla dorosłych – w szkole

Szkoła – jest miejsce, jest społeczność, jest okazja – szkoda by było tego nie wykorzystać. Wystarczy zgoda Dyrekcji Szkoły lub administracji na udostępnienie pomieszczeń i można się zabrać za przygotowania.


Wersja I – wykorzystaj bal karnawałowy dla dzieci

Bal karnawałowy dla dorosłychKiedy dzieci mają swój bal kar­na­wa­ło­wy – sala jest już często udekorowana i przygotowana pod imprezę. Jest także na tej sali nasza ekipa. Warto więc wyko­rzy­stać naszą obec­ność i zor­ga­ni­zo­wać dodatkową imprezę taneczną – bal karnawałowy dla doro­słych. Może to być bal tylko dla grona pedagogicznego, może być dla grona i rady rodziców. To nie koniec możliwości.

Może być to również bal karnawałowy dla dorosłych otwarty, płatny, całonocny. Dla wszystkich nauczycieli, rodziców i znajomych. To pomysłowe wsparcie dla budżetu szkoły, czy rady rodziców. Catering może zapewnić szkolna stołówka lub może przygotować go firma zewnętrzna (np. nasza). Do tego stoliki na sali balowej lub osobno w kilku klasach. I gotowe.

Dzięki temu, że danego dnia gra­li­śmy już w waszej szkole, zazwy­czaj na dwóch impre­zach dla dzieci (a cza­sem na trzech lub czte­rech!) i mamy już roz­sta­wiony cały nie­zbędny sprzęt – kolejną imprezę wyce­niamy sym­bo­licz­nie. Dzięki temu macie na swo­jej impre­zie DJ’a i wodzi­reja za nie­wielką kwotę. A gwarantuję, że dorosłych potrafimy bawić równie dobrze jak dzieci!

Warto dodać, że Bal Karnawałowy dla doro­słych czę­sto jest rów­nież w for­mie Balu Kostiu­mo­wego i każdy jego uczestnik przychodzi przebrany. Może być to również bal maskowy – humoru przy tym co nie miara.

Chcesz przedłużyć imprezowy dzień w szkole o Bal Karnawałowy dla dorosłych? Skontaktuj się z nami.

Telefon do nas: +48 501 019 334
E-mail do nas: kontakt@NeutrinoBand.pl


Wersja II – bal karnawałowy w weekend

Imprezy dla dzieci najczęściej są w tygodniu, a nie zawsze jest to idealny termin dla balu karnawałowego dla dorosłych. Jeśli planujesz taki bal na wieczorny piątek czy sobotę, lub na niedzielne popołudnie (bal np. od 18.00 do 24.00), to będzie to inna data niż impreza dla dzieci. Wtedy trzeba pomyśleć o balu jak o osobnej imprezie.

Organizacja sali i gości na Bal Karnawałowy dla dorosłych, to Wasze zadanie. My z kolei chętnie pomożemy w pozostałych kwestiach. Zapewnimy:

  • nagłośnienie i oświetlenie,
  • prowadzenie balu przez DJ’a i Wodzireja,
  • tańce, zabawy i konkursy.

Dodatkowo możemy również zorganizować:

  • catering,
  • dekorację sali,
  • obsługę foto i video (pamiątkowy film i zdjęcia),
  • niskonakładowy druk plakatów reklamowych i ulotek.

Telefon do nas: +48 501 019 334
E-mail do nas: kontakt@NeutrinoBand.pl